Zaměstnanci školní jídelny

Michaela Křepelková
ved. ŠJ
Helena Růžičková hlavní kuchařka
Zdenka Hozáková kuchařka
Miroslava Smilková  pomocné kuchařky
Jana Červinková  
Lenka Oláhová;