Základní informace o ZŠ Terezín

Vítáme vás na stránkách terezínské základní školy. Škola byla postavena v roce 1973 na západním okraji města. V současné době ji navštěvují tři stovky žáků z Terezína a okolí.

Po rozsáhlých povodních, které postihly Terezín v roce 2002 byla naše škola zrekonstruována do současné moderní podoby.

Velice významné pro naši školu je, že je bezbariérová a umožňuje tedy vzdělání i tělesně handicapovaným žákům.

Uvnitř najdete nově vybavené třídy a odborné učebny, vybavené moderní technikou, počítačovou, hudební výchovy, knihovnu s interaktivní tabulí, učebny pro výuku cizích jazyků, fyziky, chemie, školní kuchyňku..

Výuka probíhá podle našeho školního vzdělávacího programu. Kromě toho, že se žáci učí ve školních lavicích, mají možnost zúčastnit se mnoha další školních i mimoškolních akcí, které také přispívají k jejich vzdělání a životnímu rozhledu. Samozřejmostí je návštěva divadelních představení, hudebních vystoupení, různých preventivních programů, galerie, muzeí.

Významná je také výuka cizích jazyků. Od školního roku 2008/2009 jsme v prvních třídách začali s projektem  Angličtina napříč předměty, kde už se ti nejmenší seznamují se základy tohoto jazyka, od třetí třídy pak žáci již mají angličtinu samostatně 4 hodiny týdně a od šestého ročníku si k ní volí další cizí jazyk (Nj, Fj, Rj).

Samozřejmostí jsou plavecký výcvik, výuka na dopravním hřišti a školní vystoupení. Potřebným žákům nabízíme také logopedickou a dyslektickou ambulantní poradnu.

Děti se stravují ve školní jídelně, kde mají výběr ze dvou jídel. Také si zde mohou - a na to jsme pyšní - ráno zakoupit i svačinu a pití.

Po skončení výuky si mohou vybrat z pestré nabídky kroužků, např. tanečního, pěveckého, hry na kytaru, psaní na počítači, sportovního atd. Ti mladší potom tráví čas také ve školní družině, kde pro ně paní vychovatelky připravují zajímavý program.

Svým žákům nabízíme klidné prostředí , příjemně upravené okolí a dobrou dopravní dostupnost - většina autobusů zastavuje přímo u školy. Samozřejmostí je sportovní hřiště přímo v areálu a krásné nádvoří s pingpongovými stoly, kde děti v případě pěkného počasí mohou trávit velkou přestávku.

Terezínská základní škola je pěkná, moderní a dětem i pedagogům se v ní příjemně pracuje.