Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Anna Káňová
kontakt: 416 782 433

Školní družina je v provozu od 6,00 do 16,00.

Měsíční poplatek za pobyt dítěte ve školní družině je 50 Kč. Školní družina, přístupná všem dětem podle potřeb rodičů. Dítě bude přijato na základě vyplněného zápisního lístku. Uvolněno může být po písemné dohodě s rodiči.

Děti se mohou přihlásit do těchto kroužků:

  • pěvecký
  • jóga
  • výtvarný
  • šikovné ruce
  • sociální práce
  • taneční
  • hra na kytaru
  • kroužek Rj
  • sportovní
  • aerobik