Kroužky na 1. a 2. stupni

1. stupeň:

Házená

Košíková

Pěvecko-taneční

Dovedné ruce

Výtvarný

Taneční

Vaření

Psaní všemi deseti

Šikovné ruce

2. stupeň:

Sociální péče

Přírodovědný

Psaní všemi deseti

Fotografický

Poplatek za kroužek stanoví vedoucí kroužku. Děti přihlášené do ŠD poplatek neplatí