Učitelé - II. stupeň

Učitel Třídní učitel Vyučuje předměty
Mgr. Alena Hájková VI.A Tv,Z,Hv
Mgr. Lucie Žáčková VI.B Čj,A
Mgr. Kamila Hřebíková VII.A Čj, D, Aj

PaedDr. Věra Hubáčková

VII.B Aj,Rj,Vo,Vz
Mgr. Zdenka Loudínová VIII.A Čj,D,LDV
Mgr. Dalibor Dostál VIII.B Aj,Př,Hv
Mgr.Libuše Rubešová IX.A Čj,Nj,Hv,ČSP
Ing. Věra Hacmacová IX.B M,IKT
Mgr. Dana Adamcová    M,F
Ing. Jiří Fuksa   Př,Ch,F
    Tv, Aj
Bc. Zuzana Rámešová    Vo,Z