Historie školy

Terezínská základní škola byla postavena v roce 1973 na západním okraji města. V současné době ji navštěvuje více než  300 žáků v 17 třídách. Asi 70 % dětí do Terezína dojíždí, někteří z obcí k Terezínu patřících, ale někteří i z obcí vzdálených 15 km.

Po rozsáhlých povodních, které postihly město v roce 2002 bylo rozhodnuto o rozsáhlé rekonstrukci školy. Městu se podařilo získat finanční prostředky a v roce 2003 byly zrekonstruovány oba učební pavilony. V roce 2004 probíhá rekonstrukce pavilonu C a areálu školy.

Škola byla zařazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR do souboru pilotních škol, jejichž úkolem bylo ověřovat tvorbu školních vzdělávacích programů podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. . Úzce  jsme spolupracovali  V ústavem pedagogickým v Praze a  výuku podle nového ŠVP  jsme zahájili 1. září 2005.