Aktuálně z naší školy

14.06.2018

Mladý záchranář

Jako již tradičně, i letos, se konala soutěž Mladý záchranář 2018, kterou pořádá Hasičský záchranný sbor.

V Litoměřicích se jí zúčastnila 17. května také čtyřčlenná hlídka naší školy, složená tentokrát ze žáků 7. ročníku ? Elen Čtrnácté, Kristýny Johanovské, Petra Pletichy a Radka Chiovetta.

Po úvodní prezenci a přivítání všech soutěžících z pěti škol okresu Litoměřice a pořadatelů

s komisaři panem kpt. Vašíčkem, začala soutěž v devíti disciplínách. Původně jich mělo být deset,  ale vzhledem k ?uplakanému? počasí byla zrušena překážková dráha a soutěž probíhala v budově střediska HZS v Litoměřicích.

Soutěžící poměřili své znalosti a dovednosti v práci s mapou, v První pomoci, v práci s lanem, v bezpečnosti provozu, při resuscitaci zraněného, balení evakuačního zavazadla a nouzových signálech v případě mimořádných událostí.

Hasiči mysleli na soutěžící a pedagogický doprovod i s občerstvením. Po skončení soutěží vyplnili hasiči čas čekání na výsledky účastníkům ukázkou hašení hořícího oleje sněhovým hasicím přístrojem, což si mohli žáci také zkusit patřičně bezpečně vybaveni.

Vyhlášení výsledků nám sice přineslo 5. místo, ale vítězi jsme byli vlastně všichni. Jen je škoda, že se zúčastnilo tak málo základních škol. Cožpak by se nenašli na každé základní škole čtyři žáci ochotní si zasoutěžit v disciplínách, které mohou uplatnit v běžném občanském životě a které by měl zvládat každý občan?

Tak snad příště... a budeme se těšit!

                                                                                Ing. Jiří Fuksa, učitel ZŠ Terezín

Zpět na aktuality